Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Áp dụng đối với người vay theo phương thức cho vay trực tiếp)
Số hiệu/ký hiệu
04
Trích yếu
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Áp dụng đối với người vay theo phương thức cho vay trực tiếp)
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: khác
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 26/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản