Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
HỢP ĐỒNG - Thoả thuận về việc Doanh nghiệp chuyển tiền lương của người lao động để trả nợ, trả lãi tiền vay Ngân hàng chính sách xã hội
Số hiệu/ký hiệu
03
Trích yếu
HỢP ĐỒNG - Thoả thuận về việc Doanh nghiệp chuyển tiền lương của người lao động để trả nợ, trả lãi tiền vay Ngân hàng chính sách xã hội
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: khác
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 26/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản