Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay là người độc thân)
Số hiệu/ký hiệu
01
Trích yếu
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay là người độc thân)
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: khác
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 26/04/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 26/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản