Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
Giấy ủy quyền
Số hiệu/ký hiệu
2
Trích yếu
GIẤY ỦY QUYỀN(Dành cho cá nhân)
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: khác
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 18/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 20/04/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 20/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản