Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Số hiệu/ký hiệu
2
Trích yếu
ĐƠN ĐỀ NGHỊHỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: khác
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 12/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 12/04/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 12/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản