Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
Quyết định 18/2016/QĐ-UBND
Số hiệu/ký hiệu
18/2016/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 12/04/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 31/03/2016 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 10/04/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản