Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND
Số hiệu/ký hiệu
207/2015/NQ-HĐND
Trích yếu
về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 05/01/2016 12:00 SA
Ngày ban hành: 22/12/2015 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 01/01/2016 12:00 SA

Danh sách văn bản