Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
Nghị định số 88/2015/NĐ-CP
Số hiệu/ký hiệu
88/2015/NĐ-CP
Trích yếu
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 01/11/2015 12:00 SA
Ngày ban hành: 07/10/2015 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 07/10/2015 12:00 SA

Danh sách văn bản