Chi tiết văn bản

Thông tin văn bản
Tiêu đề văn bản:
Miễn kiểm tra một số bệnh truyền nhiễm đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan
Số hiệu/ký hiệu
541/QLLĐNN - ĐL - CM
Trích yếu
Miễn kiểm tra một số bệnh truyền nhiễm đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan
Loại văn bản: Công văn HC
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Thuộc lĩnh vực: LĐVL
Ngày đăng: 11/04/2015 12:00 SA
Ngày ban hành: 09/04/2015 12:00 SA
Ngày có hiệu lực: 09/04/2015 12:00 SA

Danh sách văn bản