Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề:

Số/Ký hiệu:

Trích yếu:

Loại văn bản:

Lĩnh vực:

Lĩnh vực:

Stt Tiêu đề Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tải về
1 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Áp dụng đối với người vay theo phương thức cho vay trực tiếp) 04 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Áp dụng đối với người vay theo phương thức cho vay trực tiếp) 26/04/2016 26/04/2016
2 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND 18/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh 31/03/2016 10/04/2016
3 DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI VĨNH PHÚC ĐẠT KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀY 08-09/10/2016 0 DANH SÁCH LAO ĐỘNG CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI VĨNH PHÚC ĐẠT KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀY 08-09/10/2016 24/10/2016 24/10/2016
4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 2 ĐƠN ĐỀ NGHỊHỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng 12/04/2016 12/04/2016
5 GIẤY CAM KẾT dành cho người nhận hỗ trợ 0 GIẤY CAM KẾT dành cho người nhận tiền hỗ trợ hỗ trợ 07/07/2016 07/07/2016
6 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay thông qua hộ gia đình) 02 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay thông qua hộ gia đình) 26/04/2016 26/04/2016
7 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay là người độc thân) 01 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (Áp dụng đối với người vay là người độc thân) 26/04/2016 26/04/2016
8 Giấy ủy quyền 2 GIẤY ỦY QUYỀN(Dành cho cá nhân) 20/04/2016 20/04/2016
9 GIẤY XÁC NHẬN LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH 0 GIẤY XÁC NHẬN LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC NGOÀI dùng cho doanh nghiệp 07/07/2016 07/07/2016
10 GIẤY XÁC NHẬN THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 04 GIẤY XÁC NHẬN THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 26/04/2016 26/04/2016
<< Previous12Next >>