• Tin tức
  • Sáng ngày 09/08/2017, UBND xã Liên Châu huyện Yên Lạc đã tổ chức Hội nghi tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách xuất khẩu lao động và pháp luật về BHYT năm 2017.
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thị trường lao động Đài Loan