• Tin tức
  • Ngày 13/10/2016 vừa qua, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công chương trình Kỷ niệm 2 năm thành lập Trung tâm tại Phòng họp tầng 2 Trung tâm.
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thông báo tuyển lao động nữ làm công... (04/05/2016)
  • Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển lao động nữ làm công việc may quần áo có thời hạn tại Nhật Bản tháng 5 năm 2016 với yêu cầu như sau:
  • Thị trường lao động Đài Loan