• Tin tức
  • Ngày 10/11/2017, Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu, du học vừa học vừa làm và chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, vay vốn...
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thông báo tuyển 300 lao động đi làm... (05/09/2017)
  • Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tháng 9 năm 2017
  • Thị trường lao động Đài Loan