• Tin tức
  • Ngày 13/06/2017 Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Liên Hòa huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động và du học tại trụ sở UBND xã Liên Hòa
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Đài Loan