• Tin tức
  • Sáng ngày 25/04/2017, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Phúc Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội ở cơ sở cho trên 100 cán bộ, hội viên HND thị...
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thị trường lao động Đài Loan