• Tin tức
  • Ngày 3/08/2016, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã An Tường – Vĩnh Tường tổ chức “Hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động & du học thị trường Nhật Bản, Đài loan,...
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thông báo tuyển chọn và cơ hội cho... (24/05/2016)
  • Căn cứ theo Công văn số 801/SLĐTBXH-LĐVL của Sở Lao động – TB&XH Vĩnh Phúc ngày 23/05/2016 về việc thông báo tuyển chọn ứng viên nữ đi thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh...
  • Thị trường lao động Đài Loan