• Tin tức
  • Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Lao động-TB&XH và Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh...
  • Chính sách hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc
  • ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng
  • Thị trường lao động Nhật Bản
  • Thông báo tuyển 300 lao động đi làm... (05/09/2017)
  • Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tháng 9 năm 2017
  • Thị trường lao động Đài Loan